OM OXIM

Oxelösunds Industrimålning ägs av Globus International och är ett företag som har en lång och gedigen erfarenhet inom industrimålning och industriblästring. Företaget med egna lokaler i Oxelösund och Linköping består av skickliga och kunniga yrkesmän med mer än 25 års erfarenhet i branschen och hög kompetens inom området.   

Vi utför alla slags industriella målnings- och blästringsarbeten. Vi kan tex erbjuda målning och blästring av stålkonstruktioner och byggnadssmide, fasadmålning, underhållsmålning och rostskyddsmålning. Vi utför även tex betongrenoveringar, fogfria golvbeläggningar, poolmålning, kolfiberförstärknig och ytbeläggningar av båtbottnar.
Vår bredd och vår långa erfarenhet är vår styrka


Korta ledtider, flexibilitet och kapacitet
Vi arbetar med korta ledtider, stor flexibilitet och hög kapacitet. Genom att vi har en toppmodern anläggning med stora rymliga verkstadslokaler på 1000 kvm med hög lyftkapacitet och god ventilation, kan vi ta emot stora objekt och arbeta på flera olika objekt samtidigt. Vår mobila utrustning gör oss flexibla. Vi kan även utföra arbeten på plats hos våra kunder och snabbt rycka ut vid akuta behov.

Våra tjänster
• All industriell målning och blästring av   stålkonstruktioner och byggnadssmide
• Fasadmålning
• Underhållsmålning
• Rostskyddsmålning
• Betongrenoveringar
• Kolfiberförstärkning
• Fogfria golvbeläggningar
• Ytbeläggning av båtbottnar
• Poolmålning
• Kolfiberförstärkning

Ytbehandling
Blästring är det effektivaste sättet att få en hållbar och jämn yta för vidare behandling. Det är ett tungt arbete som ställer hårda krav på robusta och tillförlitliga utrustningar. Vi har den senaste utrustningen.

Toppmodern blästerhall
Vår blästerhall är ljus och sikten mycket god även under pågående blästring. Väggarna är belagda med ljus gummiduk och hallen är väl ventilerad med 36.000 m3 luft/timme. Blästerhallen är utrustad med ett mekaniskt återvinningssystem för stålsand. Sanden skrapas ned på ett transportband till en kopp-elevator, som transporterar sanden upp till en trumlingssikt där den renas och ner i silon igen för återanvändning.

Trådlös fjärrstyrning
Vi ligger i framkanten på teknikens utveckling genom att vi är en av de första som använder radiostyrd fjärrstyrning av blästerutrustningen. Den trådlösa styrningen gör att operatören själv kan ställa in exakt rätt sandmängd.

Målningshall med exklusivt ventilationssystem
I målningshallen sköter dubbla, frekvensstyrda fläktar luftväxlingen på 15.000 m3/timme genom 18 m långa ramper på varje sida i hallen. Eftersom fläktarna kan köras oberoende av varandra kan vi låta objekt torka på den ena sidan medan vi målar objekt på den andra sidan. Detta effektiviserar vårt arbete.
 
Kolfiberförstärkning
Kolfiber System är mycket flexibla,enkla att applicera och lätta att transportera. Systemen höjer drag-, tryck- och böjdragshållfastheten för bärande element medan vikten förändras endast obetydligt.
Förstärkningsåtgärderna är diskreta och kan göras optiskt "osynliga".
Kolfiber System är lämpligt för efterförstärkning
av konstruktioner av betong och armerad betong, Stålrör, byggnader m.m.
Kontakta oss för mer information.
Konstruktioner kan ibland behöva repareras eller förstärkas. Orsakerna kan exempelvis vara ökad belastning, ändrad funktion eller fel vid konstruktions-
eller produktionsutförande. En alltmer använd metod för att öka en konstruktions bärförmåga är att limma laminat eller väv av fiberkomposit mot konstruktionens yta. Metoden har använts över hela världen i mer än 20 år.


Kontakta oss:

Oxelösunds Industrimålning | Verkstadsgatan 9, 613 41 Oxelösund | 0155-32070 | info@oxim.se